0%
100%

Barnets forældre

Mor og far
Mor og medmor
Far og far
Solomor
Solofar
Adoption

Fødsels- eller terminsdato

Far og Far

Lige nu omfatter barselsreglerne ikke en forældresammensætning med to fædre. LGBT+ familiers orlovsmuligheder forbedres fra den 1. januar 2024. Der får barnets retlige forældre nemlig mulighed for at overdrage de uger, som ikke er øremærkede, til såkaldte sociale forældre.

I kan desværre ikke bruge Ledernes barselsberegner. Ring til Lederne, så rådgiver vi om jeres barselsrettigheder som LGBT+ familie.

Solofar

Som solofar har du ret til 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Ugerne skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Fra den 1. januar 2024 har du som soloforælder mulighed for at overdrage en del af din orlov til et nærtstående familiemedlem fx bedsteforældre. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange uger af orloven, der kan overdrages.

Du kan desværre ikke bruge Ledernes barselsberegner. Ring til Lederne, så rådgiver vi om dine barselsrettigheder som solofar.

Du er soloforælder, hvis dit barn kun har en forælder på fødselstidspunktet. Er du skilt fra barnets mor, skal du bruge barselsberegneren for mor og far.

Adoption

Du kan desværre ikke bruge Ledernes barselsberegner. Ring til Lederne, så rådgiver vi om barselsrettigheder ved adoption.